Hållbarhet

Som ett av Sveriges största livsmedelsföretag har vi på Felix ett stort ansvar att verka mot en hållbar riktning. Vi arbetar hårt för att minska klimatpåverkan av vår produktionsprocess och för att ta fram mer hållbara produkter. För oss är även närproducerat, ekologiskt och vegetariskt viktigt i vårt hållbarhetsarbete. Det kan du läsa mer om här.

Hållbara odlingar

Arbetet för att minska vår miljöpåverkan börjar ute på åkrarna där våra råvaror växer, som till exempel gurkorna till Felix Smörgåsgurka. I samarbete med odlarna gör vi ständigt förbättringar för att göra produkterna så miljömässigt hållbara som möjligt. Med hjälp av forskningsinstitutet RISE har vi undersökt vad vårt arbete för mer hållbar odling har gett för resultat.

Det visade sig att klimatpåverkan från konventionell odling av vår gurka har minskat med över 25 procent sedan 2005. Till stor del handlar förbättringarna om större skördar per hektar (yta). Det innebär mindre utsläpp av ämnen som fosfor, kväve och kalium. Med stora skördar tar grödorna upp nästan alla näringsämnen som tillförs, så att man får mer gurka med mycket mindre miljöpåverkan. Dessutom har utsläppen från tillverkning av gödseln minskat kraftigt med hjälp av modern reningsteknik och effektiv energianvändning.

En stor hjälp är förstås våra kontraktsodlare, som finns i södra Sverige och odlar den gurka vi använder. Alla våra kontraktsodlare är anslutna till kvalitetssystemet Svenskt Sigill, vilket betyder att de uppfyller höga krav på livsmedelssäkerhet och aktivt arbetar med att begränsa sin miljöpåverkan.

 

Felix potatis

 

Nya hållbara förpackningar

Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan av förpackningar. Flera av våra förpackningar är FSC-märkta, vilket innebär att skog som går till förpackningsutveckling hanteras på ett ansvarsfullt vis. Vi använder återvunnen plast i våra skålar, växtbaserad plast i påsar för frysta produkter och idag gör vi vår egen ketchupflaska.

Föreställ dig 20 varv runt jorden eller 80 000 mil i lastbil runt ekvatorn. Det är så mycket vi har sparat på att blåsa våra egna flaskor, istället för att köpa dem färdiga från England och frakta dem hit till Sverige. Resultatet är att vi har minskat transporterna med – 20 rundor runt Tellus.

Tänk dig nu istället en transport från Lidköping till Sveriges trädgård, Blekinge. Så kort färdas de små rör som vi i vår ketchupfabrik i Fågelmara själva blåser flaskor av. Och rören tar så lite plats att vi kan minska antalet lastbilsresor drastiskt. Det innebär att vi med de nya grönare flaskorna minskar koldioxidutsläppen från flasktransporter med 90%!

 

 

Minskat matsvinn

För oss på Felix är minskat matsvinn en viktig fråga. 25% av människans klimatpåverkan orsakas av livsmedlens värdekedja, och nästan 1/3 av värdens jordbruksareal används till att producera mat som blir avfall. Därför är minskat matsvinn en mycket viktig miljöfråga. Orkla Foods Sverige är en av medfinansiärerna till Sveriges första Social Supermarket – Matmissionen. Här kan de personer som lever på försörjningsstöd bli medlemmar och får då handla för en tredjedel av priset. Men självklart är alla välkomna att handla! Felix skänkar varor vi har överskott på och kan på så vis hjälpa socialt utsatta samtidigt som vi minskar matsvinnet.

Vi tar tillvara på spill från produktionen och använder det till olika föremål. Äppelskal och kärnhus kör vi till en bonde i närheten som ger det till sina kor. När vi tillagar potatismos eller pommes frites så är det många potatisar som skalas och det blir mycket potatisskal över. Skalen används till att göra biogas som går till uppvärmning av bostäder men också bränsle till bilar. En del av skalen används också som djurfoder.

 

Hållbar produktion

Att vara återhållsamma med jordens resurser är viktigt och vi arbetar kontinuerligt för en hållbar matproduktion. Här är några exempel på vad vi gör:

  • För att minska vårt klimatavtryck använder vi förnyelsebar el i våra fabriker. Detta sker med hjälp av ursprungsgarantier från Orklas egna vattenkraftverk i Norge.
  • Även om vattentillgången oftast är god så blir det ibland brist på färskvatten även i Sverige. Därför arbetar vi ständigt för att hushålla med vatten vid vår tillverkning och i Kumla har vi tex gjort slutna vattenkretsar i vår process.
  • 2011 ersattes certifierad palmolja med rapsolja för fritering och stekning av potatis, köttbullar och Krögarpytt®. Genom att istället använda huvudsakligen svensk rapsolja minskar vi transporterna, stödjer det närodlade och får en nyttigare produkt.