Tillagat i Sverige​

Sedan Herbert Felix började tillaga inlagda gurkor i Eslöv 1939 har Felix haft en stark förankring till lokal produktion. Vi använder så mycket svenska råvaror som möjligt och önskar vara en viktig samhällsaktör både genom att erbjuda god, hållbar och tillgänglig vardagsmat, men också värna om en levande svensk landsbygd, svenska arbetstillfällen och ett hållbart svenskt jordbruk. 

Vi får Sverige
att leva

Största delen av Felix produkter tillagas på olika ställen runt om i Sverige: våra fabriker ligger i Eslöv, Tollarp, Vansbro, Kumla och Fågelmara. Vi har ett gott och viktigt samarbete med våra lokala odlare och samarbetspartners. 

Vår produktutveckling sker i våra provkök i Malmö och all vår design- och kommunikationsutveckling sker i Sverige, för att på så vis säkerställa att vi lever upp till vår vision om att erbjuda Sveriges godaste och mest hållbara vardagsmat för alla.

Traktor på grönt fält en sommardag
Män sittandes på huk på ett fält med gurkor.

Hållbar produktion

Att vara återhållsamma med jordens resurser är viktigt och vi arbetar kontinuerligt för en hållbar och klimatsmart matproduktion. Här är några exempel på vad vi gör:

  • För att minska vårt klimatavtryck och få en hållbar produktion i hela produktionskedjan använder vi förnyelsebar el i våra fabriker. Detta sker med hjälp av ursprungsgarantier från Orklas egna vattenkraftverk i Norge.
  • Även om vattentillgången oftast är god så blir det ibland brist på färskvatten även i Sverige. Därför arbetar vi ständigt för att hushålla med vatten vid vår tillverkning och i Kumla har vi tex gjort slutna vattenkretsar i vår process.
  • 2011 ersattes certifierad palmolja med rapsolja för fritering och stekning av potatisköttbullar och Krögarpytt®.
    Genom att istället använda huvudsakligen svensk rapsolja minskar vi transporterna, stödjer det närodlade och förutom att det är en mer hållbar produktion får vi dessutom en nyttigare produkt.
  • När det kommer till all tomatråvara i vår ketchup, tomatpuré och chilisås så är den klimatsmart odlad i södra Europa.
Barn som äter spagetti
Grönsaker, lök, broccoli

Matsvinn

För oss på Felix är minskat matsvinn en viktig fråga. 25% av människans klimatpåverkan orsakas av livsmedlens värdekedja, och nästan en tredjedel av värdens jordbruksareal används till att producera mat som blir avfall. Därför är minskat matsvinn en mycket viktig miljöfråga.

Redan 1939 när Felix började producera inlagda gurkor var matsvinnstänket i fokus, det är vår Bostongurka bevis på. Idag arbetar vi aktivt med att ta tillvara på spill från produktionen och använder det i olika syften. 

Degspill från våra pajer i Vansbro tas tillvara och ges som föda till lokala djuruppfödare. Äppelskal och kärnhus kör vi till en bonde i närheten som ger det till sina kor.

När vi tillagar potatismos eller pommes frites så är det många potatisar som skalas och det blir mycket potatisskal över. Skalen används till att göra biogas som går till uppvärmning av bostäder men också bränsle till bilar. En del av skalen används också som djurfoder. 

Spilltank på ketchup-produktionen i Fågelmara gör att ingen ketchup går till spillo och undviker vattenreningsbehov. Sist men inte minst måste vi lyfta all vår fryst färdigmat som är ett hållbart alternativ då de har effektiv produktion och minskar matsvinn.

Händer som håller i jordiga potatisar.