Felix vill göra det lättare att välja klimatsmart!

Vi på Felix har ett stort ansvar i att verka för en hållbar framtid och vill göra det lättare för fler att välja hållbar mat. Därför utvecklar vi framförallt innovationer med fokus på hållbarhet.
Felix Veggie och Osötad Ketchup är exempel på detta. Men vi kan såklart inte stanna vid nyheter och innovationer. För att göra det enklare för oss alla att välja klimatsmart har vi nu beräknat alla våra produkters klimatavtryck och lagt upp informationen på våra produkters egna sidor här på hemsidan.

Varför är detta viktigt?

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser gör att klimatet blir varmare. Sedan 1950 har koldioxidhalten i atmosfären ökat lavinartat. Den globala uppvärmningen påverkar ekosystem, mängd nederbörd, biologisk mångfald, ger kraftigare väderhändelser och höjer havsnivån. De negativa konsekvenserna för både människor och djur är omfattande och vi har alla ett ansvar att försöka vända trenden och tillsammans skapa en hållbar framtid.

FN’s Parisavtal menar att vi måste begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, men helst 1,5 grader. Detta kräver att utsläppen halveras till 2030.

Eftersom den maten vi äter påverkar klimatet behöver vi även här verka för att halvera klimatpåverkan. Detta sker både genom innovationer men också genom att vi alla behöver välja klimatsmart allt oftare. Vi behöver alla göra något för att påverka klimatet. Och vi behöver göra det nu.

Vad är ett lågt klimatavtryck?

Vi definierar ett lågt klimtavtryck som en halvering jämfört med dagens nivå. Detta bottnar i FNs Parisavtal som menar att det krävs just en halvering av utsläppen av växthusgaser till 2030 för att förhindra att vi överstiger 1,5-graders global uppvärmning.

För att ge siffrorna mening har vi skapat en klimatskala som tydligt visar dagens nivå och vilket klimatavtryck som är lågt och i linje med FN’s 1,5 gradersmål. Forskningsinstitutet Rise har hjälpt oss ta fram data på vilket klimatavtryck vi i snitt har idag.

I skalan finns klimatavtryck för både portion och per kilo eftersom vissa artiklar utgör en hel måltid medan andra inte gör det. För våra pajer, soppor och andra ”enportionsrätter” är det portionen och den måltiden du äter som är vägledande. För alla andra produkter, som inte utgör en fullgod måltid är det klimatavtrycket per kilo som gäller.

I grund och botten behöver vi äta mer av den mat som har ett lågt klimatavtryck och mindre av den som har ett högt. Vi behöver inte utesluta tex rött kött helt men bör inte äta så mycket och inte lika ofta som idag. På detta sätt kan vi alla bidra till att förflytta snittet mot en hållbar nivå. Vårt mål är att skalan ska göra det lättare för fler att äta mer hållbart.

Hur har vi räknat?

När vi räknar ut våra produkters klimatavtryck tar vi med hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror och andra ingredienser, transporter och produktion. Beräkningarna baseras dels på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.6.3) och information från producenter. Dels på vår egen processdata från alla våra produktionsanläggningar och branschdata för förpackningar och transporter. Beräkning av klimatpåverkan är ingen exakt vetenskap såsom beräkning av näringsvärden och kalorier men det ger en tydlig riktning och värdefull information kring vad som är ett hållbart val och inte.

Vi förväntar oss och ser fram emot utveckling och samarbete kring beräkning och redovisning av klimatdata under åren som kommer.