Vi gör det lättare att välja klimatsmart!

Den globala uppvärmningen har omfattande negativ påverkan för vår planet, människor och djur. Enligt FN’s globala mål måste vi halvera utsläppen till 2030 och tillsammans ansvara för att vända trenden mot en hållbar framtid.
Maten vi äter påverkar klimatet och den globala uppvärmningen. Felix har ett ansvar att öka förståelsen för hur vår mat påverkar klimatet och informera om våra produkters klimatpåverkan så att alla kan göra medvetna val. Genom att redovisa alla våra produkters klimatavtryck hoppas vi göra det lättare för fler att välja klimatsmart mat och att äta mer hållbart för att minska sin klimatpåverkan

Klimatskalan hjälper dig tolka klimatavtrycket

Vi definierar ett lågt klimtavtryck som en halvering jämfört med dagens nivå. Detta bottnar i FNs Parisavtal som menar att det krävs just en halvering av utsläppen av växthusgaser till 2030 för att förhindra att vi överstiger 1,5-graders global uppvärmning.

Klimatavtryck mäts i koldioxidekvivalenter, förkortat CO2e, som är ett mått på de samlade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Våra beräkningar omfattar hela kedjan från primärproduktion av råvaror till färdigt livsmedel inklusive förpackning.

Felix har en klimatskala som på ett enkelt och tydligt sätt visa vilket klimatavtryck en produkt har i förhoppning om att detta ska göra det lättare för fler att äta mer klimatsmart. 

I skalan finns klimatavtryck för både portion och per kilo eftersom vissa artiklar utgör en hel måltid medan andra inte gör det. För våra pajer, soppor och andra ”enportionsrätter” är det portionen och den måltiden du äter som är vägledande. För alla andra produkter, som inte utgör en fullgod måltid är det klimatavtrycket per kilo som gäller. Forskningsinstitutet RISE har hjälpt oss ta fram data på vilket klimatavtryck maten vi äter i snitt har idag.

Middag och lunch med lågt klimatavtryck där du gör skillnad

Visste du att Livsmedel står för drygt 30% av de svenska hushållens klimatpåverkan. Vad vi stoppar i oss har alltså stor betydelse för klimatet. Naturvårdsverkets rapport.

Andra val med lågt klimatavtryck

Visste du att ingredienserna utgör en stor del av produktens totala klimatavtryck. Förpackning, transport och produktionen har alltså oftast mycket mindre betydelse jämfört med råvarorna och hur de är framställda.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring vår klimatmärkning. Saknar du något svar är det bara att kontakta oss via det här kontaktformuläret eller via vår sida på Facebook.