Varför är detta viktigt?

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser gör att klimatet blir varmare. Sedan 1950 har koldioxidhalten i atmosfären ökat lavinartat. Den globala uppvärmningen påverkar ekosystem, mängd nederbörd, biologisk mångfald, ger kraftigare väderhändelser och höjer havsnivån. De negativa konsekvenserna för både människor och djur är omfattande och vi har alla ett ansvar att försöka vända trenden och tillsammans skapa en hållbar framtid.

FN’s Parisavtal menar att vi måste begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, men helst 1,5 grader. Detta kräver att utsläppen halveras till 2030.

Eftersom den maten vi äter påverkar klimatet behöver vi även här verka för att halvera klimatpåverkan. Detta sker både genom innovationer (att klimatsmart mat gör lättillgänglig för fler) men också genom att vi alla behöver välja klimatsmart allt oftare. Vi behöver alla göra något för att påverka klimatet. Och vi behöver göra det nu.

Fler frågor och svar