Så har vi räknat

När vi räknar ut våra produkters klimatavtryck tar vi med hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror och andra ingredienser, transporter och produktion. Beräkningarna baseras dels på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.6) och information från producenter. Dels på vår egna processdata från alla våra produktionsanläggningar och branschdata för förpackningar och transporter. Beräkning av klimatpåverkan är ingen exakt vetenskap såsom beräkning av näringsvärden och kalorier men det ger en tydlig riktning och värdefull information kring vad som är ett hållbart val och inte.

Beräkningarna är inte en fullständig LCA (livscykelanalys). Våra beräkningar inkluderar hela produktionskedjan fram till färdigt livsmedel. RISE klimatdatabas är en viktig källa och den datan är framtagen med LCA-metodik.

Nej, idag finns ingen standard för klimatberäkningar av livsmedel men detta är något som med största sannolikhet kommer utvecklas kommande år. 

I vår klimatskala finns klimatavtryck för både portion och per kilo eftersom vissa artiklar utgör en hel måltid medan andra inte gör det. För våra pajer, soppor och andra ”enportionsrätter” är det portionen och den måltiden du äter som är vägledande. För alla andra produkter, som inte utgör en fullgod måltid är det klimatavtrycket per kilo som ger bäst information om produktens klimatavtryck. Som ett exempel är det väldigt få som skulle låta ketchup eller en salladsdressing utgöra merparten av en lunch eller middagsportion. För dessa produkter är det klimatpåverkan per kilo som ger den bästa informationen om klimatpåverkan.

Vi prioriterar under 2020 att sätta symbol på de produkter som gör störst skillnad för klimatet. Alla Felix artiklars klimatavtryck finns att hitta respektive produktsida.

Fler frågor och svar

Läs mer.