Vad innebär FN’s parisavtal?

Parisavtalet menar att vi måste halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader, helst 1,5. Därefter måste utsläppen minska ytterligare. Den globala uppvärmningen påverkar ekosystem, mängd nederbörd, biologisk mångfald, ger kraftigare väderhändelser och höjer havsnivån. De negativa konsekvenserna för både människor och djur är omfattande.   

FN:s klimatpanel har gjort vetenskapsbaserade scenarier för hur mycket utsläppen av växthusgaser måste minska för att vi ska begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Vi anser att detta är den mest tillförlitliga källan vi kan använda för att sätta mål som ligger i linje med en klimatsmart framtid.

Vi är ödmjuka inför att klimathotet är en komplex fråga och följer utvecklingen noga. Vi vill göra det lättare att göra klimatsmarta val och vårt mål är att alltid ge uppdaterad information. Om förutsättningar förändras kommer vi också att se över vår klimatmärkning.

Fler frågor och svar