Vi gör det lättare för fler att välja rätt

Felix har ett ansvar att öka förståelsen för hur vår mat påverkar klimatet och informera om våra produkters klimatpåverkan. Genom att redovisa alla våra produkters klimatavtryck hoppas vi göra det lättare för fler att välja klimatsmart mat och att äta mer hållbart. Vårt breda sortiment av hållbara och hälsosamma produkter gör det lätt att välja rätt i vardagen utan att för den saken välja bort mat som smakar gott. Vi arbetar med hela värdekedjan och tänker på miljön i allt vi gör från transport- och matsvinnsoptimering till att utveckla förpackningar som är enkla att återvinna.