Svenskt kött och mejeri

Som ett av Sveriges största livsmedelsföretag har vi på Felix ett stort ansvar att verka mot en mer hållbar framtid. Vi arbetar hårt för att minska klimatpåverkan av vår produktionsprocess och för att ta fram mer hållbara produkter. För oss är även närproducerat och ekologiskt viktiga delar av vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar därför ständigt med att öka andelen svenska råvaror i våra produkter.