Hållbar och klimatsmart mat

Att äta hållbar mat har blivit allt viktigare för många svenskar och en självklarhet för oss på Felix. Att ta hänsyn till klimatpåverkan är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och det genomsyrar allt vi gör. Vi vill göra det lätt att välja rätt och utveckla hållbar och klimatsmart mat som fungerar i vardagen. För vi tycker att klimatsmart mat ska vara tillgänglig för alla. Här kan du läsa mer om vårt arbete med klimatmärkning.

Hållbara odlingar

Arbetet för att minska vår miljöpåverkan börjar ute på åkrarna där våra råvaror växer. I samarbete med odlarna gör vi ständigt förbättringar för att göra produkterna så miljömässigt hållbara som möjligt. Förutom att beräkna klimatavtrycket för alla våra produkter har forskningsinstitutet RISE också hjälpt oss undersöka vad vårt arbete för mer hållbar odling har gett för resultat.

Det visade sig att klimatpåverkan från konventionell odling av vår gurka har minskat de senaste 15 åren. Till stor del handlar förbättringarna om större skördar per hektar (yta). Det innebär mindre utsläpp av ämnen som fosfor, kväve och kalium. Med stora skördar tar grödorna upp nästan alla näringsämnen som tillförs, så att man får mer gurka med mycket mindre miljöpåverkan. Dessutom har utsläppen från tillverkning av gödseln minskat kraftigt med hjälp av modern reningsteknik och effektiv energianvändning.

En stor hjälp är förstås våra kontraktsodlare, som finns i södra Sverige och odlar den gurka vi använder. Alla våra kontraktsodlare är anslutna till kvalitetssystemet Svenskt Sigill, vilket betyder att de uppfyller höga krav på livsmedelssäkerhet och aktivt arbetar med att begränsa sin miljöpåverkan. De senaste åren har våra odlare dessutom certifierats med tilläggen IP Arbetsvillkor, som garanterar sjysta villkor för plockarna, och IP Klimat som innebär att de aktivt arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Vill du läsa mer om vår produktion och var våra råvaror kommer från kan du läsa om vår närodlade mat här.

Hållbar produktion

Att vara återhållsamma med jordens resurser är viktigt och vi arbetar kontinuerligt för en hållbar och klimatsmart matproduktion. Här är några exempel på vad vi gör:

  • För att minska vårt klimatavtryck och få en hållbar produktion i hela produktionskedjan använder vi förnyelsebar el i våra fabriker. Detta sker med hjälp av ursprungsgarantier från Orklas egna vattenkraftverk i Norge.
  • Även om vattentillgången oftast är god så blir det ibland brist på färskvatten även i Sverige. Därför arbetar vi ständigt för att hushålla med vatten vid vår tillverkning och i Kumla har vi tex gjort slutna vattenkretsar i vår process.
  • 2011 ersattes certifierad palmolja med rapsolja för fritering och stekning av potatis, köttbullar och Krögarpytt®. Genom att istället använda huvudsakligen svensk rapsolja minskar vi transporterna, stödjer det närodlade och förutom att det är en mer hållbar produktion får vi dessutom en nyttigare produkt.
  • När det kommer till all tomatråvara i vår ketchup, tomatpuré och chilisås så är den klimatsmart odlad i södra Europa.

Hållbara förpackningar

Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan av förpackningar. Flera av våra förpackningar är FSC-märkta vilket innebär att skog som går till förpackningsutveckling hanteras på ett ansvarsfullt vis. Vi använder återvunnen plast i våra skålar, växtbaserad plast i påsar för frysta produkter och idag gör vi vår egen ketchupflaska. På våra enportionsskålar har vi även bytt ut den svarta plasten mot transparent för att möjliggöra materialåtervinning.
Föreställ dig 20 varv runt jorden eller 80 000 mil i lastbil runt ekvatorn. Det är så mycket vi har sparat på att blåsa våra egna flaskor, istället för att köpa dem färdiga från England och frakta dem hit till Sverige. Resultatet är att vi har minskat transporterna med – 20 rundor runt Tellus.
Tänk dig nu istället en transport från Lidköping till Sveriges trädgård, Blekinge. Så kort färdas de små rör som vi i vår ketchupfabrik i Fågelmara själva blåser flaskor av. Och rören tar så lite plats att vi kan minska antalet lastbilsresor drastiskt. Det innebär att vi med de nya grönare flaskorna minskar koldioxidutsläppen från flasktransporter med 90%!