Hållbar odling

Arbetet för att minska vår miljöpåverkan börjar ute på åkrarna där våra råvaror växer. I samarbete med odlarna gör vi ständigt förbättringar för att göra produkterna så miljömässigt hållbara som möjligt. Förutom att beräkna klimatavtrycket för alla våra produkter har forskningsinstitutet RISE också hjälpt oss undersöka vad vårt arbete för mer hållbar odling har gett för resultat.

Det visade sig att klimatpåverkan från konventionell odling av vår gurka har minskat de senaste 15 åren. Till stor del handlar förbättringarna om större skördar per hektar (yta). Det innebär mindre utsläpp av ämnen som fosfor, kväve och kalium. Med stora skördar tar grödorna upp nästan alla näringsämnen som tillförs, så att man får mer gurka med mycket mindre miljöpåverkan. Dessutom har utsläppen från tillverkning av gödseln minskat kraftigt med hjälp av modern reningsteknik och effektiv energianvändning.

En stor hjälp är förstås våra kontraktsodlare, som finns i södra Sverige och odlar den gurka vi använder. Alla våra kontraktsodlare är anslutna till kvalitetssystemet Svenskt Sigill, vilket betyder att de uppfyller höga krav på livsmedelssäkerhet och aktivt arbetar med att begränsa sin miljöpåverkan. De senaste åren har våra odlare dessutom certifierats med tilläggen IP Arbetsvillkor, som garanterar sjysta villkor för plockarna, och IP Klimat som innebär att de aktivt arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Vill du läsa mer om vår produktion och var våra råvaror kommer från kan du läsa om vår närodlade mat här.