Så ser svenskarna på vardagen, vardagsmaten och hållbar mat

En av grundpelarna i Felix hållbarhetsarbete

Felix vision är att göra hela Sverige godare. Genom att erbjuda landets godaste och mest hållbara vardagsmat vill vi göra de bra valen både enklare och mer njutningsfulla, och på så sätt sänka trösklarna för fler att kunna leva mer hållbart och bidra till en bättre värld.

För att lyckas med det behöver vi förstå hur människor tänker och känner kring sin vardag och vardagsmaten. Därför har vi sedan 2009 genomfört Felixbarometern, där vi ställt frågor till svenska folket om hur de ser på just vardagen och vardagsmaten. I det här årets undersökning har vi även fördjupat oss i frågor som rör klimat och miljö. För att få en djupare förståelse för svenskarnas hållbarhetsutmaningar och dess konsekvenser har vi dessutom djupintervjuat sex olika hushåll samt fem experter.

Vi på Felix har en ambitiös hållbarhetsagenda, där Felixbarometern utgör en av grundpelarna. På denna sida har vi samlat huvudinsikterna från årets Felixbarometer.

Trevlig läsning!

Svenskarnas ambitioner att leva och äta hållbart är höga, men hindren många

Hållbarhet börjar i vardagen. Därför har vi i årets Felixbarometer undersökt hur svenskarna känner, tänker och agerar kopplat till klimat och miljö. Och en sak är säker, svenskarna har en ambition att både leva och äta hållbart: åtta av tio säger att de försöker minska sin påverkan på klimat och miljö, och lika många svarar att de tar hänsyn till att vardagsmaten ska vara bra för klimat och miljö.

RAPPORTENS FYRA NYCKELOMRÅDEN

Vår undersökning visar dock att det finns en rad barriärer, föreställningar och myter gällande mat, som på olika sätt hindrar svenskarna från att handla och äta lika hållbart som man vill. Vilka dessa är och vad de får för konsekvenser kommer vi att undersöka närmare i fyra nyckelområden.

Dessa nyckelområden är:

Vad har vi lärt oss, och vad gör vi med insikterna?

Årets Felixbarometer visar klart och tydligt att svenskarna har en vilja och en ambition att leva och äta mer hållbart, men att hindren att göra det är många – såväl praktiska och rationella som emotionella. Avslutningsvis sammanfattar vi här våra lärdomar, och vad de betyder för oss på Felix i vårt fortsatta arbete med att göra hela Sverige godare:

 

Det behöver bli lättare att göra rätt

Många konsumenter vill göra bra matval, men hindras eftersom de upplever att det är svårt att navigera i stora mängder och ständigt skiftande information, och att avgöra vad som är ”bäst”. Här har vi som livsmedelsföretag ett viktigt ansvar att på ett tydligt och enkelt sätt guida till goda val.

 

Att äta hållbart ska inte behöva kosta mer än det smakar

Att äta hållbart upplevs inte bara mer kostsamt och tidskrävande, utan anses även samt ske på bekostnad av njutning, gemenskap och familjefrid. Felix kommer därför fortsätta arbeta med att ta fram och tillgängliggöra bra, hållbar, enkel och såklart supergod mat – för alla familjemedlemmar, för hela svenska folket.

 

Föreställningar och missuppfattningar om vad som är hållbar mat behöver motverkas och motbevisas

Vår undersökning visar att en rad föreställningar och missuppfattningar om vad som är ”bra” och ”dålig” mat inte bara spakar onödig stress och ångest, utan hindrar faktiskt fler från att göra hållbara matval. Även här har vi på Felix en stor möjlighet och ett ansvar att påverka. Genom att aktivt motverka och motbevisa dessa föreställningar och missuppfattningar kan vi få fler att välja hållbara val.

Ladda ner och läs hela rapporten här!

Ladda ner rapporten