Regler och villkor

Så här går det till:

Felix grillkampanj är ett lotteri där du tävlar om 15 st presentkort med värde 5 000 kr från Naturkompaniet.

Köp en valfri sås eller dressing från Felix under kampanjperioden 27/3 – 25/6 2023. Registrera dina kontaktuppgifter och sedan deltar du i utlottningen av 15 st presentkort från Naturkompaniet.

Spara ditt kvitto på inköpt Felixprodukt under kampanjperioden. Om du vinner ska du kunna visa upp det. Kvittot behöver vara läsbart och med synligt datum.

Deltagande:

Kampanjen pågår 27/3 – 25/6 2023 och är öppen för alla över 18 år som är bosatta i Sverige. Tävla senast 2/7 2023. Vi förbehåller oss rätten att ändra kampanjperiod vid oförutsedda händelser.

Vinstinformation:

Vinsten är ett presentkort på 5 000 kr från Naturkompaniet.

Antal vinnare: 15 st

Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller annat. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vid händelse av att en specifik vinst inte kan levereras så förbehålls rätten att ersätta vinsten med en alternativ vinst av motsvarande värde. Alla vinster skickas utan kostnad.

Vinstdragning & leverans:

Det finns totalt 15 st presentkort med värde 5 000 kr och dragning av vinnarna görs slumpmässigt efter avslutad kampanjperiod och man kan bara vinna en gång per person. Vi kontaktar vinnarna senast 10/7 2023 på den angivna mailadressen.

Skulle någon vinnare inte svara eller gå att nå inom 10 dagar efter första kontakt går vinsten tillbaka i vinstpotten. Detta beslut kan inte överklagas.

Vinsten i form av ett digitalt presentkort skickas till vinnarnas angivna mailadress inom 2 veckor efter första kontakt.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera deltagare vid misstanke om fusk. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, tekniska fel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.

Sekretess & Personuppgifter:

Hantering av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar för att delta behandlas av Orkla som är personuppgiftsansvarig. Det betyder att Orkla ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder och delar uppgifterna med Silverplus för att administrera och skicka ut premier.

Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter som Orkla Foods Sverige AB samlar in från dig, hur vi interagerar med dig och hur vi använder dessa uppgifter. Personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem: www.orkla.com/legal/se/

Hur vi delar dina personuppgifter

Orkla använder och delar uppgifterna med Silverplus AB och Fully Studios AB (för att administrera och skicka ut din vinst). 

Tillgång till dina personuppgifter.

Vänligen kontakta privacy@orkla.no om du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter vi har lagrat. Du kan också invända, kräva begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst. Du kan också rikta klagomål till Integritetsskydds-myndigheten om du vill framföra åsikter gällande vår behandling av personuppgifter.

Hur vi förvarar personuppgifterna

Tjänster och produkter vi använder för att bearbeta och lagra dina personuppgifter finns inom EU. Det säkerställer att våra leverantörer också följer lagen om GDPR.

Tillgång: Orkla Foods Sverige AB och Silverplus AB
Underleverantör: Silverplus AB och Fully Studios AB