Klimatbutiken

Maten vi äter påverkar klimatet och livsmedel står för cirka en fjärdedel av den globala klimatpåverkan. Samtidigt uttrycker konsumenter att de tycker det är svårt att veta viken mat som är bäst för klimatet och att de önskar tydligare vägledning.

Pris baserat på klimatpåverkan

Den 1 oktober öppnade Felix världens första klimatbutik i syfte att förenkla och visa vägen framåt. Besökare i pop-up butiken kunde under två dagar handla mat där livsmedel inte var prissatt i svenska kronor utan prissattes baserat på sin klimatpåverkan med koldioxidekvivalenter (CO2e). Valutan i koldioxidutsläpp gjorde det lätt för konsumenter att göra klimatsmarta val direkt i butiken.

Klimatbutiken är en del av vårt långsiktiga arbete

Vi har ett viktigt arbete med att förtydliga kopplingen mellan produkterna vi äter och deras klimatpåverkan. Vi vill göra det enklare för alla att förstå vilken klimatpåverkan olika livsmedel har på vår omvärld. Därför publiceras alla Felix produkters klimatavtryck på felix.se. Genom att driva på för ett kunskapslyft i kombination med den nya märkningen vill vi göra det lätt att göra rätt. Läs mer om vår klimatmärkning.

För att nå målen i Parisavtalet måste vi halvera utsläppen av växthusgaser till 2030. Om vi ändrar vad vi äter skulle vi kunna halvera vår klimatpåverkan, enligt svenska myndigheter*. Det innebär att varje person en veckobudget på 19 kg koldioxidekvivalenter att röra sig med.

Så funkar klimatmärkningen

För att göra det lättare att välja klimatsmart har Felix räknat ut klimatavtrycket för alla produkter. Varje produkts klimatavtryck redovisas på felix.se. En tydlig skala gör det lätt för konsumenterna att tolka siffran. Med start i de produkter där du har störst möjlighet att göra skillnad kommer symbolen ”Lågt Klimatavtryck” tryckas på förpackning. Det ska vara lätt att välja rätt i butik! Symbolen ”Lågt klimatavtryck” innebär att produkten har ett klimatavtryck som ligger i linje med FN:s 1,5-gradersmål som säger att vi behöver halvera våra utsläpp av växthusgaser fram till 2030.

* Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013.