Svårt att göra rätt

Samtidigt som majoriteten av svenskarna har en ambition att äta mer hållbart visar det sig att många upplever att det är svårt att veta vad som är bäst ur klimat- och miljöhänsyn, och att mathandlingen blivit både krångligare och mer ångestladdad. I det här avsnittet undersöker vi varför det upplevs som allt svårare att göra ”bra” matval, och hur man som konsument går tillväga för att navigera i beslutsdjungeln.

Att handla (hållbar) mat upplevs svårt och krångligt

Trots att många svenskar vill äta hållbart upplever en majoritet av svenskarna att de saknar kunskap om matens klimatpåverkan, och mer än hälften att det blivit krångligare att handla mat. Dessutom visar det sig att ju mer insatt och engagerad man är i hållbarhetsfrågor, desto svårare upplevs det att göra ”rätt” matval.

Mycket och skiftande information förvirrar och försvårar

En av anledningarna till att det uppfattas som så svårt att handla hållbar mat är att man upplever att det finns mycket motstridig information om matens klimatpåverkan.

Att göra ”rätt” matval upplevs så svårt att man ger upp

För en del kan ambitionen att ta hänsyn till så många aspekter som möjligt leda till en känsla av att det inte går att göra ”rätt”, vilket leder till att man helt enkelt ”ger upp” och tar första bästa alternativ eller väljer att blunda för viss fakta för att inte begränsas för mycket i sin vardag.

Många går hellre på magkänsla än tar reda på fakta

Även om många läser på förpackningen för att ta reda på om ett livsmedel är bra ur klimatmässig hållbarhetssynpunkt svarar nästan en av fem (17 procent) att de inte tar reda på det, utan istället går på magkänsla när de handlar mat.

Ladda ner och läs hela rapporten

Ladda ner rapporten