Närodlad potatis

Händer som håller fäsk närodlad potatis -Felix