Det hållbara livets pris

Förutom kunskapsbrist och svårigheten att navigera i mycket och skiftande information finns det även en rad andra faktorer som hindrar svenskarna från att äta lika hållbart som de önskar. I det här avsnittet undersöker vi olika orsaker till att det i slutändan upplevs kosta mer än det smakar att äta hållbart.

Bra mat upplevs som för dyr och tidskrävande

Nästan åtta av tio (79 procent) anser att det är för dyrt att äta hållbart, och ”att det kostar för mycket” är det främsta hindret att prioritera klimat och miljö mer. Dessutom anger mer än en femtedel (22 procent) att det tar mer tid i planeringen och/eller matlagningen som hinder att äta mer hållbart.

Smak och gemenskap går före hållbarhet

Smak och gemenskap är två viktiga faktorer för svenskarna, vilket innebär att så länge det upplevs som att hållbara matval sker på bekostnad av njutning eller sämja kring matbordet kommer den inte bli det självklara valet.

Föreställningar hinder för att göra hållbara val självklara

Bland svenskarna finns utbredda föreställningar om färdigmat och vegetarisk mat: färdigmat upplevs som mindre hållbar och hälsosam än hemlagad, medan den vegetariska maten upplevs som tråkig och inte mättande. För att göra hållbara matval mer självklara bland den breda massan påpekar experter att dessa föreställningar aktivt behöver motbevisas.

Ladda ner och läs hela rapporten här!

Ladda ner rapporten