Sveriges grönaste ketchupflaska!

March 16, 2016

Vår gröna ketchupflaska kanske får dig att höja på ögonbrynen. Men ketchupen inuti är lika röd och god som vanligt. Den gröna flaskan är bara vårt lilla sätt att tacka dig och resten av svenska folket som har valt att köpa vår ketchup i svenska och mer miljövänliga förpackningar. Vi har tillverkat vår ketchup i Sverige i 60 år och sedan 2014 tillverkar vi även våra egna ketchupflaskor direkt i vår ketchupfabrik i Blekinge. På det sättet slipper vi transportera tomma ketchupflaskor från utlandet. Det gör att vi skonar miljön med 90% mindre CO2-utsläpp från transporter. Det motsvarar 15 varv med lastbil runt jorden! Så med din hjälp är vår röda ketchup nu grönare än någonsin. Tack och bon appetit!

 

Hur har vi räknat egentligen?

Vi har både minskat längden på varje transport och antalet transporter totalt.

Förr köpte vi in färdiga flaskor från England som vi transporterade till vår fabrik i Fågelmara. Det motsvarade en transportsträcka på ca 1450 km. Numera kör vi bara mellan Lidköping och Fågelmara och det avståndet hamnar på ungefär 360 km.

Sen får vi också plats med väldigt mycket mer flaskor i våra bilar än tidigare. Totalt fick vi plats med 47 000 flaskor per bil när vi köpte färdiga flaskor från England. Nu när vi köper in preformar som vi blåser upp själva får vi plats med 230 000 preformar i varje bil.

Sen vi började med våra egna flaskor har vi producerat ca 19 800 000 flaskor ketchup. Jämfört med tidigare så har vi under den produktionen sparat in 587 000 transportkilometer. Eftersom jordens omkrets är 40 000 km så motsvarar det ca 15 varv runt jorden.