Pressmeddelande – Felixbarometern 2020

Så ser svenskarna på vardagen, vardagsmaten och hållbar mat

September 3, 2020

Därför lyckas inte svenskarna äta hållbart, fastän man vill – Felixbarometern kartlägger främsta hindren för att göra hållbar vardagsmat till en självklarhet

De flesta svenskar vill konsumera hållbar mat, hela 80 % försöker minska sin klimatpåverkan genom hållbara matval i vardagen. Men de flesta tycker det är för dyrt, oavsett inkomstnivå. Andra tycker det är krångligt att veta vad som faktiskt är hållbart. Det hållbara ätandet upplevs också ske på bekostnad av njutning, gemenskap och familjefrid runt middagsbordet. Det visar årets upplaga av Felixbarometern – en studie om hållbarhet och hållbar mat i vardagen.

Undersökningen visar att en majoritet av svenskarna – nästan 8 av 10 – tycker att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för klimat och miljö, och 7 av 10 anser att det finns mycket motstridig information om matens klimatpåverkan.

– Vår undersökning visar att många människor upplever att det är krångligt och kostsamt att handla och laga hållbar mat. Eftersom fler vill leva hållbart måste vi som en av Sveriges största aktörer i livsmedelsbranschen bli ännu bättre på att sänka trösklarna. Det ska vara lätt att välja hållbar och hälsosam mat. Maten ska smaka gott, funka i vardagen och alla i familjen ska gilla den. Det ställer krav på oss som mataktör, säger Thomas Sjöberg, marknadschef på Felix.

Dessutom visar det sig att många konsumenter skäms för att de inte lever tillräckligt klimatvänligt, ca en tredjedel av svenskarna. Bland unga, 18-25 år, är siffran högre, där svarar hälften att de skäms för att de inte lever mer klimatvänligt. Andelen som säger att de skäms för att äta kött har ökat från 4 procent 2013 till 15 procent 2020.

Ett genomgående tema i undersökningen är också att svenskarna har tydliga uppfattningar om vilken typ av mat som är “bra” och “dålig” utifrån såväl hälso- som klimatperspektiv, vilket inte bara skapar onödig stress och ångest, utan även hindrar hållbara val.

Felixbarometern visar även att det finns små hållbarhetsambassadörer i många hushåll i form av barn som ställer krav på hållbara matval. 6 av 10 av föräldrarna i undersökningen svarar att de har påverkats av sina barn att välja hållbar mat.

Undersökningen visar på ett växande intresse för närproducerad mat, något som ökat under coronakrisen och debatten om vår inhemska matproduktion. Svensk mat anses bäst ur ett klimat- och miljöperspektiv, men även för mervärden som god djurhållning och schyssta arbetsvillkor.

– Vi ser en tydlig drivkraft bland konsumenterna att stödja lokala producenter och välja svensktillverkad mat. Det förstärktes under våren när pandemin slog till och fler fick upp ögonen för vikten av att vi har en lokal livsmedelsproduktion, säger Thomas Sjöberg, marknadschef på Felix.

Det här är bara några av de insikter som presenteras i året Felixbarometer. För att läsa mer om svenskarnas syn på hållbarhet och hinder för att äta mer hållbar vardagsmat, ladda ner rapporten i sin helhet nedan.

Presskontakt:
Thomas Sjöberg, marknadschef på Felix thomas.sjoberg@orklafoods.se 0708-76 26 99

Ladda ner Felixbarometern:
Klicka här för att ladda ner hela rapporten som PDF-fil.

Fakta om undersökningen: Felixbarometern:
Materialet samlades in genom en kvantitativ och kvalitativ studie som utfördes av analys- och strategibyrån United Minds på uppdrag av Felix. I mars 2020 genomfördes en digital enkät bland 1 517 svenskar i åldrarna 18-80 år. Svaren samlades in på ett sätt som speglar svenska folket när det gäller kön, ålder och region.

Under våren 2020 genomfördes även en fördjupad studie bland sex hushåll. Hushållen djupintervjuades och fick föra fotodagbok och dokumentera situationer kopplade till måltider, mat och hållbarhet.

Felixbarometern har genomförts sedan 2009.