Pressmeddelande – Felix nya klimatmärkning

Göra det lättare för konsumenterna att göra klimatsmarta val.

September 28, 2020

Felix nya klimatmärkning gör det lätt att göra rätt i matbutiken

Med en ny klimatmärkning ska Felix göra det lättare för konsumenterna att göra klimatsmarta val. Sedan mitten av augusti har Felix börjat märka produkter i utvalda kategorier med en tydlig symbol för lågt klimatavtryck. Matens klimatpåverkan är beräknad med hjälp av den statliga forskningsstiftelsen RISE klimatdatabas för livsmedel.

– Åtta av tio svenskar tycker att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för miljö och klimat. Genom att sätta en symbol på de mest klimatsmarta produkterna vill vi att det ska vara lätt att välja klimatsmart mat när du jämför varor i butiken, säger Thomas Sjöberg, marknadschef för Felix.

Livsmedelssektorn står för cirka en fjärdedel av den globala klimatpåverkan. Om vi ändrar vad vi äter skulle vi, enligt svenska myndigheter, kunna halvera vår klimatpåverkan* – och för att nå målen i Parisavtalet måste vi halvera utsläppen av växthusgaser till 2030.

Många konsumenter tycker att det är svårt att veta viken mat som är bäst för klimatet och vill ha tydligare vägledning. Därför märker nu Felix produkter i kategorier där det gör stor skillnad vilket val du gör som konsument. Initialt kommer klimatsmarta val inom frysta enportionsrätter och fryst potatis märkas med symbolen ”Lågt klimatavtryck”.

– Det måste vara lätt att välja bra mat för ett bättre klimat. Vi utvecklar ständigt vårt sortiment för att erbjuda produkter som är mer klimatsmarta, det är vårt ansvar som livsmedelsproducent. Med vår nya klimatmärkning vill vi göra informationen om klimatpåverkan tillgänglig för konsumenter, säger Thomas Sjöberg.

För att göra det enklare för alla att förstå olika livsmedels klimatpåverkan publiceras idag alla Felix produkters klimatavtryck på felix.se – precis som allergener, ingredienser och näringsvärden. Med den nya märkningen blir det ännu lättare att göra rätt, redan i butiken.

Fakta: Så funkar klimatmärkningen!

  • För att göra det lättare att välja klimatsmart har Felix räknat ut klimatavtrycket för alla produkter. Varje produkts klimatavtryck redovisas på felix.se. En skala hjälper konsumenterna att tyda siffran.
  • Med start i de produkter där du har störst möjlighet att göra skillnad kommer symbolen ”Lågt Klimatavtryck” tryckas på förpackning. Det ska vara lätt att välja rätt i butik!
  • Symbolen ”Lågt klimatavtryck” innebär att produkten har ett klimatavtryck som ligger i linje med FN:s 1,5 gradersmål som säger att vi behöver halvera våra utsläpp av växthusgaser fram till 2030.

* Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013

Presskontakt:
Thomas Sjöberg, marknadschef på Felix thomas.sjoberg@orklafoods.se 0708-76 26 99