Orkla Foods Sverige återkallar Felix Potatiskroketter och Felix Vitlökskroketter.

July 22, 2021

Orkla Foods Sverige återkallar Felix Potatiskroketter och Felix Vitlökskroketter. Anledningen är att rester av bekämpningsmedlet etylenoxid har upptäckts i fruktkärnmjöl som används i produkterna. Halterna av etylenoxid är låga och råvaran i vilket det har upptäcks utgör en väldigt liten ingrediens i den färdiga produkten. Etylenoxid är förbjudet som bekämpningsmedel i EU/EES och produkterna återkallas efter dialog med Livsmedelsverket. Det föreligger ingen omedelbar hälsorisk att äta produkterna.

 

Artikelnr Produkt Bäst-före-datum
454007383 eller 07383 Felix Potatiskroketter 12×800 g 27.05.2022 – 22.08.2022
454007330 eller 07330 Felix Vitlökskroketter 8×750 g 01.12.2021 – 25.02.2022

 

Konsumenter som har köpt någon av ovanstående produkter kan vända sig till Orkla Foods Sveriges konsumentkontakt: konsumentkontakt@orklafoods.se, 020-75 00 10 och vi rekommenderar att produkterna därefter slängs.

 

– Vi ser givetvis allvarligt på det inträffade. Produktsäkerhet är av högsta prioritet för Orkla och alla Orklas produkter ska uppfylla gällande standarder och lagstiftning. Därför väljer vi att återkalla produkterna, kommenterar Åsa Jönsson, Kvalitetschef Orkla Foods Sverige.