Felix stöttar matmissionen

January 5, 2016

För oss på Felix är minskat matsvinn en viktig fråga. Idag står matsvinn för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Orkla Foods Sverige är en av medfinansiärerna till Sveriges första Social Supermarket – Matmissionen. Här kan de personer som lever på olika typer av försörjningsstöd bli medlemmar och får då handla för en tredjedel av priset. Men självklart är alla välkomna att handla! Felix bidrar med varor vi har överskott på och kan på så vis hjälpa socialt utsatta samtidigt som vi minskar matsvinnet!